Životní prostředí header

Životní prostředí

Životní prostředí

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Životní prostředí

Životní prostředí a jeho ochrana je v poslední době v popředí zájmu nejen ekologických organizací, ale také státních institucí i průmyslových organizací. Specialisté SIAD nemohou stát stranou výzkumu a vývoje v aplikacích chránících životní prostředí. Nabízená řešení zahrnují mj. problematiky: 

  • ochrana vod 
  • nakládání s odpady 
  • ochrana ovzduší

Firma SIAD se dlouhou dobu angažuje ve vývoji a zlepšování inovačních aplikací plynů při ochraně životního prostředí. Plyny a technologie SIAD pro zpracování odpadů, odpadních vod a toků plynů jsou efektivní řešení, která mohou napravit ekologické problémy při současném zvyšování produktivity. Navštivte webovou stránku Laboratoř pro biologii a chemii životního prostředí na: Laboratorio biologia

Aplikace pro ochranu životního prostředí

Plyny používané pro ochranu životního prostředí

Katalogy