Katalogy header

Katalogy

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Catalogues

Ozone in water treatment process (Ozon v procesu úpravy vody)


The MIXFLO3 reactor (Reaktor MIXFLO3)


Cleaning with solid carbon dioxide (Čištění tuhým oxidem uhličitým)


Condensation or adsorption of organic solvents (Kondenzace nebo adsorpce organických rozpouštědel)


Oxygen in waste water treatment plants, the MIXFLO system (Kyslík v čistírnách odpadních vod, systém MIXFLO)