Gas header

Plyny

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gas

Kyslík a ozon
Hlavní ekologickou aplikací kyslíku je čištění odpadních vod v závodech s aktivovaným kalem, pro aktivaci biomasy schopné rozložit rozpuštěné kontaminanty (MIXFLO®system); kyslík se rovněž používá při spalování odpadů. Ozon vyráběný z čistého kyslíku se používá při úpravě pitné a odpadní vody, zejména u odpadních vod, které lze jen obtížně vyčistit.

Oxid uhličitý
Oxid uhličitý se používá v oblasti životního prostředí pro regulaci pH odpadních vod. Kromě toho, použitím technologie Aquafreed ® , jejíž licence je SIAD exkluzivním držitelem, se plynný a kapalný oxid uhličitý používá pro regeneraci studní.
Pevný oxid uhličitý (suchý led) se rovněž používá v kryogenních technologiích.

Dusík
Kapalný dusík se používá při kryogenním mletí ojetých pneumatik a odpadní gumy.
Dusík se rovněž používá při úpravě plynných toků v kryokondenzaci a v absorpčních technologiích s aktivovaným uhlíkem.

Směsi pro monitoring životního prostředí
Jedná se o plynné směsi používané pro kalibraci laboratorních přístrojů, které umožňují analyzovat vzorky neznámých látek určením jejich povahy a množství. 
Extrémní přesnost těchto směsí zaručuje odkazovatelnost a následně jistotu měření. To je podstatné v monitoringu životního prostředí neboť platnost provedených měření zaručuje požadované vysoké jakostní standardy.
Tyto směsi se používají při monitoringu emisí do atmosféry, při kontrole automobilových emisí a sledování pracovního prostředí.

Pro získání dalších informací ke směsným plynům využívaným v monitoringu životního prostředí klikněte zde