Kryokondenzace a adsorpce na aktivovaném uhlíku header

Kryokondenzace a adsorpce na aktivovaném uhlíku

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Kryokondenzace a adsorpce na aktivovaném uhlíku

Firma SIAD dodává jednotky na kryokondenzaci a adsorpci na aktivovaném uhlíku pro úpravu a čištění plynných emisí obsahujících polutanty organického nebo anorganického původu, přičemž garantuje splnění zákonných požadavků. 

Kryogenní kondenzace s kapalným dusíkem
Proces kryogenní kondenzace je založen na chlazení znečištěného efluentu při extrémně nízkých teplotách za použití kapalného dusíku jako zdroje energie. 
Separace polutantů se dosáhne cestou snížení tlaku par při rovnovážné koncentraci kapalina/pára nebo pevná látka/pára, které se dosáhne při nejnižší možné teplotě chlazení. 
Čištěný efluent, který je znečištěn organickými nebo anorganickými těkavými sloučeninami, se postupně zchladí ve výměnících tepla vhodné konstrukce na teploty nižší než rosný bod příslušné sloučeniny, která je tak odstraněna z plynné fáze kondenzací podle fyzikálních možností. 
Jestliže výsledné koncentrace polutantů v efluentu jsou stále vyšší než připouští limity normy, chlazení plynného toku pokračuje až je dosaženo dalšího snížení tlaku par. 

Adsorpce na aktivovaném uhlíku s regenerací dusíku
Adsorpční/desorpční jednotky s aktivovaným uhlíkem (nebo jinými adsorbujícími materiály) pro plynné toky obsahující organické polutanty byly vyvinuty firmou SIAD za použití nové technologie regulace vrstvy. 
Tato technika spočívá v zahřívání vrstvy s dusíkem v uzavřeném okruhu s následným stupněm vakuové desorpce pro kvantitativní odstranění adsorbovaných látek. Produkovaný tok, charakterizovaný velmi nízkou průtokovou rychlostí (asi 1 – 2 % zpracovávaného toku) je nasycený resorbovanými sloučeninami; následně je veden do kryokondenzátoru, kde jsou tyto látky naopak kvantitativně separovány a regenerovány. 
Díky vlastnostem tohoto nového systému všechny toky z čistící jednotky, hlavní zpracovávaný tok a toky produkované během kroků regenerace, jsou vypouštěny do atmosféry zcela zbavené polutantů.