Čištění odpadních vod kyslíkem header

Čištění odpadních vod kyslíkem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxygen in waste water treatment plants header

Na čištění průmyslových a komunálních odpadních vod je používána technologie MIXFLO®, která pracuje s čistým kyslíkem v zařízeních biologického čištění v otevřených nádržích. Standardní aerobní, biologické čištění je založeno na skutečnosti, že baktérie potřebují k životu, na svou reprodukci a na narušování organických látek kyslík. Kyslík v odpadní vodě je spotřebováván bakteriemi především za horkého počasí zvláště v odpadních bazénech a nádržích a také v potrubí. Při nedostatku kyslíku mohou bakterie začít produkovat sirovodík, který je nejenom jedovatým plynem, ale má i nepříjemný zápach a to i při velmi malých koncentracích. 

Vzhledem k tomu, že čistý kyslík obsahuje v jednotce objemu asi pětkrát více kyslíku než vzduch, získáme vyšší kapacitu čištění. Metoda oxidace umožňuje efektivní rozpad chemického odpadu přidáním kyslíku do odpadní vody. Touto metodou je možné upravovat i silně kontaminovanou odpadovou vodu a ekologicky nebezpečný odpad s nízkým obsahem pevných látek. Díky systému MIXFLO®, patentovanému společností SIAD, je možné výrazně zlepšit účinnost tohoto procesu.
MIXFLO® je založen na principu směšování kapalina-kapalina, který umožňuje větší difúzi kyslíku. Odstředivé čerpadlo extrahuje malé množství odpadní vody z reakční nádrže a natlakuje ji. Kyslík se zavádí do rozpouštěcí nádrže a průběžně se v kapalině rozpouští. Voda se následně čerpá zpět do oxidační nádrže. Tento postup se opakuje, dokud se kyslík s kapalinou dokonale nesmísí.

MIXFLO® je ekologický systém, který neuvolňuje aerosolové kontaminanty do životního prostředí. Tuto technologii lze použít i k intenzifikaci stávajících čističek odpadních vod bez nutnosti náročných rekonstrukcí a investic.

Výhodami procesu jsou:

  • eliminuje rozptyl aerosolů v prostředí
  • zajišťuje flexibilitu, protože využívá kyslík pouze v okamžiku potřeby
  • zvyšuje účinnost čistícího procesu