Environmental monitoring gases header

Plyny pro monitoring životního prostředí

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Environmental monitoring gases

Rychle se měnící tempo ekologických předpisů spolu s dynamikou vysoce konkurenční komerční sféry produkují soubor komplexních úkolů pro průmyslová odvětví využívající plyny pro monitoring emisí. Firma SIAD překročila roli tradičního dodavatele a poskytuje řešení pro:

  • monitoring emisí stacionárních zdrojů;
  • mobilní zdroje;
  • bezpečnost a průmyslovou hygienu;
  • monitoring okolí.

Kalibrační směsi pro automobilové emise
Jedná se o směsi určené pro analyzátory automobilových emisí.
Tyto směsi – s různou koncentrací oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, uhlovodíků, kyslíku, oxidů dusíku a dusíku v dusíku nebo vzduchu – vycházejí ze standardů požadovaných zákonem.

Kontrolní směsi pro plynné emise
Směsi oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, kyslíku a uhlovodíků se vyrábějí v SIAD dynamickém směšovacím systému, aby splnily nominální koncentrace podle vaší objednávky.

Směsi s VOC (těkavé organické látky), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) a halogenovaných sloučenin
SIAD vyrábí směsi s hlavními těkavými organickými sloučeninami, jako je benzen, etylbenzen, toluen, xylen (o-, m-, p-) a MTBE (metyl-terc-butyleter).
Dodávají se rovněž směsi s nejběžnějšími halogenovanými organickými sloučeninami zředěné v dusíku nebo vzduchu.

Směsi pro monitoring pracoviště a detekci toxických plynů
Tyto směsi se používají pro kalibraci přístrojů požadovaných k zajištění vysokých bezpečnostních standardů na pracovišti, jako jsou detektory atmosféry s nízkým obsahem kyslíku, měřiče výbušnosti a detektory toxických plynů.