Ozonizace vody header

Ozonizace vody

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Ozonizace vody

Ozón, (O3), jako alotropická forma kyslíku je jedním z nejsilnějších známých oxidačních činidel. 
Ozón je oxidant, který je přátelský k životnímu prostředí, spolehlivě likviduje řasy i další mikroorganismy, dokonce částečně rozkládá chlorové sloučeniny. 

V přírodě se vyskytuje díky působení ultrafialových paprsků na svrchní vrstvy atmosféry; vyrábí se z čistého kyslíku, který se vhání do generátorů a přeměňuje na ozón působením elektrického výboje. 

Ozón při úpravě pitné vody 
Toto je tradiční použití ozónu, který působí oxidačně jak na organické tak kovové polutanty a sterilizačně na mikroorganismy. 
Rychlost desinfekce ozónem je vyšší než u jiných desinfekčních činidel, jako je chlór. Kromě toho ozón odstraňuje nepříjemnou chuť a zápach z pitné vody tím, že eliminuje organické polutanty a umožňuje snížit koncentraci rozpuštěných těžkých kovů, jako je železo a mangan. 
Ozón se odlišuje od ostatních sterilizačních činidel tím, že i když je dávkován v přebytku, nereaguje za vzniku škodlivých chemických sloučenin. 

Ozón při čištění odpadních vod
Díky svému extrémně vysokému oxidačnímu potenciálu je ozón jednou z nejúčinnějších látek používaných v případě velmi obtížně čistitelných odpadních vod tím, že je schopen odstraňovat nežádoucí látky, jako jsou:

 • barviva a pigmenty;
 • řasy a mikroorganismy;
 • detergenty a povrchově aktivní látky;
 • pesticidy;
 • kyanidy;
 • fenoly;
 • dusitany a siřičitany v komplexní formě;
 • žárovzdorné COD.

Výhodami ozonizace vody jsou:

 • zvyšuje dezinfekční účinky
 • zlepšuje organoleptické vlastnosti vody
 • eliminuje používání sloučenin chlóru, a tím vytváření vedlejších toxických, organických sloučenin chlóru