Dry Ice Blasting header

Tryskání suchým ledem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Tryskání suchým ledem

"Tryskání suchým ledem" spočívá v tryskání malými peletami "suchého ledu" při teplotě -78,5 ° C na povrch součásti, který má být opracován.

Díky tryskacímu zařízení se kombinované mechanické a tepelné účinky (nízké teploty) osvědčily jako zvláště účinné v různých aplikacích a průmyslových odvětvích pro čištění s nízkým dopadem na životní prostředí.

Připojením zařízení k nezbytnému vybavení pro jeho provoz a naplněním peletami suchého ledu se čištění stává velmi jednoduchým díky pistoli a tryskám navrženým tak, aby dosáhly i těch nejméně dostupných míst (kouty, otvory, úchyty atp).

Oblasti použití

 • Farmaceutický průmysl
 • Dřevařský průmysl
 • Gumárenství a plastikářský průmysl
 • Elektrotechnický průmysl
 • Stavebnictví a péče o kulturní dědictví
 • Strojírenství
 • Potravinářský průmysl
 • Zpracovatelský průmysl
 • Grafický průmysl
 • Stavba lodí

Výhody použití technologie Dry Ice

 1. Čištění pomocí přírodního produktu: Tryskání suchým ledem používá pelety CO2, které jsou vyrobeny ze stejného zdroje jaké se používají při výrobě uhličitých (bublinkových) nápojů. Tato metoda nevytváří žádné sekundární odpadní materiály, na rozdíl od čištění pomocí korundu, sody, vody nebo písku. Tryskání suchým ledem také nahrazuje techniky čištění, která používají chemikálie a rozpouštědla.
 2. Bezpečnost elektrických součástí: tento všestranný proces eliminuje možná poškození citlivých částí, jako jsou elektrické součásti, spínače, vodiče, fotoelektrické senzory atd.
 3. Důkladné očištění povrchů: protože pelety Dry Ice mohou dosáhnout do každého místa vašeho zařízení, proces očistí povrch komplexně a efektivně.
 4. Bez poškození: tryskání suchým ledem je zcela suchý, neabrazivní, netoxický a nekorozivní proces. Rychle odstraňuje většinu znečišťujících látek bez poškození spínačů, panelů, vedení, potrubí, kabelů, pásek nebo systémů HVAC a je bezpečný i na elektrických součástkách.
 5. Bez prostojů výroby: tento proces je extrémně rychlý a suchý. Čištění může být prováděno bez demontáže součástí. Zbytky pelet se po procesu samovolně a beze zbytků odpaří. 

Nezbytné zdroje

Stlačený vzduch mezi 2 a 16 bary v závislosti na aplikaci
Elektrický zdroj 220 V
Suchý led v peletách o velikosti 3 mm

Zásobování suchým ledem

Pro uspokojení různých požadavků zákazníků na chlazení vyvinul italský SIAD službu ICEandGO®, která předpokládá přímou dodávku suchého ledu, a to i v malém množství.

Další informace o službě ICEandGO® naleznete na adrese: www.iceandgo.it

SIAD Czech vyrábí suchý led v peletách ve výrobním závodě Rajhradice a k dispozici je buď při osobním odběru a nebo je přepravován ve vyhrazených kontejnerech zásilkovou službou GEIS:

   • jednorázové krabice vyrobené z izolačního materiálu (polystyrénové termoboxy), které obsahují 5 - 10 - 15 -20 - 30 - 40 kg produktu;

   • opakovaně použitelné izotermické přepravní boxy Olivo BAC 320 a Olivo BAC 420.

Další informace o suchém ledu, jeho aplikacích a způsobu prodeje, o přepravních termoboxech a kontejnerech atd. naleznete na adrese: www.suchy-led.cz

 

Tryskací zařízení na suchý led

IBL MINI 

IBL 3000