Dry Ice Blasting header

Čištění a tryskání suchým ledem

Contattaci sabbiatura criogenica

Contact Us

Do you want to know more?

Call us: +39.035.328.111

E-mail us: siad_dryiceblasting@siad.eu

REQUEST A TRIAL

Navigation Menu

Ostřikování suchým ledem

Dry Ice Blasting

Tryskání suchým ledem spočívá v tryskání malými peletami suchého ledu při teplotě -78,5 ° C na povrch součásti, který má být opracován/očištěn.

Díky tryskacímu zařízení se kombinované mechanické a tepelné účinky (nízké teploty) osvědčily jako zvláště účinné v různých aplikacích a průmyslových odvětvích pro čištění s nízkým dopadem na životní prostředí.

Připojením zařízení k nezbytnému vybavení pro jeho provoz a naplněním peletami suchého ledu se čištění stává velmi jednoduchým díky pistoli a tryskám navrženým tak, aby dosáhly i těch nejméně dostupných míst (kouty, otvory, úchyty atp).

Tato technologie se používá i ve výrobě leteckých motorů na zpevňování disků turbín. Tryskáním se vnáší do povrchové vrstvy disku žádoucí vnitřní pnutí. Mimo to se takto zahladí i drobné otřepy vzniklé při třískovém obrábění.

Oblasti použití

 • Polygrafický průmysl (čištění tiskařských strojů)
 • Potravinářský průmysl (čistění strojů na zpracování masa a v pekárnách)
 • Stavebnictví a péče o kulturní dědictví (odstraňování starých omítek, sanace plísní, odstraňování graffiti a žvýkaček)
 • Letectví a letecký průmysl (čištění součástí motorů při revizích a GO)
 • Farmaceutický průmysl (čištění plnicích a míchacích zařízení) 
 • Dřevařský průmysl (čištění lisů zpracovaného dřeva, dřevoobráběcích strojů, sušiček a průduchů)
 • Gumárenství a plastikářský průmysl (čištění forem)
 • Elektrotechnický průmysl (čištění generátorů, turbín, spínacích skříní)
 • Strojírenství (čištění vzduchotechniky, základní a údržbové čištění výrobních strojů, svařovacích robotů, pásových dopravníků a lakovacích zařízení)
 • Metalurgie a slévárenství (čištění permanentních forem, jaderníků, nástrojů pro tlakové lití)
 • Textilní průmysl (odstraňování cupaniny, lepidel a dalších nánosů na výrobním zařízení)

Výhody použití technologie Dry Ice

 1. Čištění pomocí přírodního produktu: Tryskání suchým ledem používá pelety CO2, které jsou vyrobeny ze stejného zdroje jaké se používají při výrobě uhličitých (bublinkových) nápojů. Tato metoda nevytváří žádné sekundární odpadní materiály, na rozdíl od čištění pomocí korundu, sody, vody nebo písku. Tryskání suchým ledem také nahrazuje techniky čištění, které používají chemikálie a rozpouštědla.
 2. Bezpečnost elektrických součástí: tento všestranný proces eliminuje možná poškození citlivých částí, jako jsou elektrické součásti, spínače, vodiče, fotoelektrické senzory atd.
 3. Důkladné očištění povrchů: protože pelety Dry Ice mohou dosáhnout do každého místa vašeho zařízení, proces očistí povrch komplexně a efektivně.
 4. Bez poškození: tryskání suchým ledem je zcela suchý, neabrazivní, netoxický a nekorozivní proces. Rychle odstraňuje většinu znečišťujících látek bez poškození spínačů, panelů, vedení, potrubí, kabelů, pásek nebo systémů HVAC a je bezpečný i na elektrických součástkách.
 5. Bez prostojů výroby: tento proces je extrémně rychlý a suchý. Čištění může být prováděno bez demontáže součástí.
 6. Jedná se o bezodpadovou technologii. Zbytky pelet se po procesu samovolně a beze zbytků odpaří. 

Nezbytné zdroje

Stlačený vzduch mezi 2 a 16 bary v závislosti na aplikaci
Elektrický zdroj 220 V
Suchý led v peletách o velikosti 3 mm

Zásobování suchým ledem

Pro uspokojení různých požadavků zákazníků na chlazení vyvinul italský SIAD službu ICEandGO®, která předpokládá přímou dodávku suchého ledu, a to i v malém množství. Další informace o službě ICEandGO® naleznete na adrese: www.iceandgo.it

SIAD Czech vyrábí suchý led v peletách ve výrobním závodě Rajhradice a k dispozici je buď při osobním odběru a nebo je přepravován ve vyhrazených kontejnerech zásilkovou službou GEIS:

   • jednorázové krabice vyrobené z izolačního materiálu (polystyrénové termoboxy), které obsahují 5 - 10 - 15 -20 - 30 - 40 kg produktu;

   • opakovaně použitelné izotermické přepravní boxy Olivo BAC 320 a Olivo BAC 420.

Další informace o suchém ledu, jeho aplikacích a způsobu prodeje, o přepravních termoboxech a kontejnerech atd. naleznete na adrese: www.suchy-led.cz

Tryskací zařízení na suchý led

IBL MINI 

IBL 3000

Katalog

Cryogenic cleaning with solid CO2 (Čištění a tryskání suchým ledem)