Hotová jídla a polotovary header

Hotová jídla a polotovary

Hotová jídla a polotovary

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Ready to eat meals

V současné době je tempo života velmi bouřlivé a naplnění potřeby dostatku času je stále cennější. Potravinářský průmysl se snaží reagovat na tyty nové životní trendy tím, že nabízí alternativy těm lidem, kteří nemají zájem trávit drahocenný čas v kuchyni. 

Až 8 milionů Italů konzumuje hotová jídla a polotovary, a to nejen doma, ale i mimo domov - v barech, bufetech nebo jiných provozovnách rychlého občerstvení. Mnoho výrobců využívá jako východisko k naplnění této potřeby i jako příležitost na rozšíření svého sortimentu výrobu mražených potravin a balení hotových jídel a polotovarů v ochranné atmosféře.

Obchod se zmrazenými potravinami jednoznačně stojí z ekonomického hlediska za pozornost a lze v České republice očekávat do budoucna kopírování trendu západní Evropy a USA, tedy zvyšování spotřeby zmrazených potravin, zejména pak zmrazených hotových pokrmů a polotovarů. S boomem služeb poskytujících rozvoz potravin koncovým zákazníkům je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dodržování chladírenského řetězce. 

Za tímto účelem SIAD vyvinul efektivní a přesně cílené řešení tj. použití plynů a směsí tak, aby byly účinně naplňovány cíle a požadavky tohoto odvětví. Díky využití plynu a inovativních technologií je možné prodloužit trvanlivost potravin, které dříve musely být spotřebovány během jednoho nebo maximálně dvou dnů. Kromě toho je možné velmi rychle snižovat teplotu potravin pomocí plynu až k bodu mrazu a tím zachovat všechny organoleptických vlastnosti uvařených jídel.

Hlavními aplikacemi pro oblast přípravy a distribuce hotových jídel jsou:

Ready to eat meals

SIAD dále poskytuje následující služby:

Hotová jídla a polotovary

SIAD dále poskytuje následující služby: