Veřejné stravování a rychlá občerstvení header

Veřejné stravování a rychlá občerstvení

Veřejné stravování a rychlá občerstvení

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Commercial and social foodservices

Na jídlo máme k dispozici stále méně času, což způsobuje revoluci v moderním stylu života člověka, a zároveň je to zdůvodněním obchodního úspěchu „fastfoodů“, tedy veřejného stravování a rychlého občerstvení. Rychlost, kvalita a konkurenceschopné ceny jsou tři silné obchodní faktory pro rychlé rozšiřování a bouřlivý rozvoj provozoven rychlého občerstvení, barů, bister, pizzerií, cateringu a dovážky hotových jídel.

Provozní manažeři v komerčních provozovnách rychlého občerstvení velmi rychle rozpoznali a ocenili výhody používání plynů SIAD s hlavním cílem: rozšířit svůj podíl na trhu tím, že jejich potraviny, byť byly vyrobeny ve vzdálenějších místech, si zachovávají svoji čerstvost a není nikterak ohrožena kvalita hotových jídel a pokrmů. 

Obchod se zmrazenými potravinami jednoznačně stojí z ekonomického hlediska za pozornost a lze v České republice očekávat do budoucna kopírování trendu západní Evropy a USA, tedy zvyšování spotřeby zmrazených potravin, zejména pak zmrazených hotových pokrmů a polotovarů. S boomem služeb poskytujících rozvoz potravin koncovým zákazníkům je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dodržování chladírenského řetězce.

Kromě sycení nápojů oxidem uhličitým, které nabízí servis Happydrink®, bylo dosaženo používáním plynů a směsí pokroku také při regulaci teploty a mražení. To znamená omezení tvorby a šíření nežádoucích bakterií a také jako sekundární efekt i šetřit peníze tím, že je možné vyrábět větší množství, než je nezbytně nutné pro krátkodobou spotřebu. 

Hlavními aplikacemi pro oblast veřejného stravování, rychlého občerstvení a dovážky jídel jsou:

Commercial and social foodservices