Bakery products header

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Bakery products

Úspěšnost výroby pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků je dokumentována jejich trvalou přítomností na našich stolech a jejich potřebnými vlastnostmi tak, aby mohly být spotřebovávány jako čerstvé po celý den. Poptávka roste po řemeslně vyráběných chlebech, toustových chlebech a dalších. Uplatnění však nachází i výroba ze zmrazeného polotovaru

Na počátku „umění pekařů“ byl jen "obyčejný" chleba, možná i „rohlíčky – dneska zvláště dobře vypečené“. V současnosti se však chléb vyskytuje v různých formách (tmavý, světlý, toustový, krájený) a dále konzumujeme pečivo a cukrovinky jako jsou rohlíky, housky, dalamánky, záviny, koláče, dorty, keksy, sušenky a tyčinky, nemluvě o dalších druzích chutného a dobře chutnajícího pečiva. 

Všechny tyto produkty, přestože představují širokou škálu druhů a chutí, mají jednu věc společnou: Základní potřebou, aby se zabránilo znehodnocení, je zamezit vzniku plísní, rozpadu škrobu, rozkladu tuků a předčasnému vytvrzení. Toto je důvod, proč je balení v ochranné atmosféře jednou z nejpoužívanějších aplikací v tomto odvětví. Tato metoda má velký význam pro různé produkty, například i pro druhy s nízkým obsahem tuku nebo bez tuku, tedy potravin rychlého občerstvení, které by mohly být poškozeny kyslíkem. Zkušenosti SIAD ukazují, že použití ochranných plynů a směsí zaručuje prodloužení trvanlivosti pečiva

Řízení je teploty těsta je také důležitým faktorem jak získat a udržet konzistentní výrobu s reprodukovatelnou úrovní kvality. Pokud vezmeme v úvahu různé ingredience, které tvoří těsto, musíme současně vzít na vědomí, že každá z nich má různou „pracovní“ teplotu. V první řadě je to mouka, která je obvykle jednou ze složek s nejvyšší vstupní teplotou (okolo 35 ° C). Je možné ji účinně ochladit při přípravě těsta pomocí sprchování tekutým dusíkem, čímž získáme těsto požadované teploty. 

Velmi používané jsou i způsoby ochrany mouky proti škůdcům fumigací (plynováním), profukování a zabezpečení nevýbušnosti moučného prachu v mlýnech a ve skladovacích silech. 

Cukrářské výrobky mohou ztrácet svoji originální chuť už hodinu po upečení, protože dochází k rozpadu škrobu. Aby se tento nevratný proces zpomalil a zabezpečila se neporušenost buněčných struktur i povrchu cukrovinek, používá se zmrazení, krustování, glazování nebo alespoň ochlazení pod bod mrazu.

SIAD je schopen poskytnout řadu dalších aplikací pro pekárenský průmysl rovněž tak i rozsáhlé zkušeností, které získal v průběhu let v tomto odvětví. 

Hlavními aplikacemi ve výrobě pečiva a cukrovinek jsou:

Bakery products

SIAD dále poskytuje následující služby: