Ready prepared fruit and vegetables header

Ovoce, zelenina a produkty z rostlinné výroby

Ovoce, zelenina a produkty z rostlinné výroby

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Ovoce a zelenina

Ovoce, zelenina a produkty z rostlinné výroby jsou důležitým prvkem v naší stravě. Je proto nanejvýš důležité, aby si udržely své nutriční a senzorické vlastnosti tak dlouho, jak je to jen možné, a to během všech fází cesty, od sklizně až na stůl spotřebitele. 

Na druhou stranu platí, že dnešní tempo života vyžaduje, aby ovoce a zelenina, jsou-li připraveny ke spotřebě, byly co nejvíce přirozeně přírodní. Příkladem může být řízené dozrávání banánů, rajčat a citrusových plodů (směs Azeten). Na straně druhé Azeten omezuje předčasné klíčení bramborových hlíz.

Není náhoda, že ve srovnání s jinými druhy ovoce, zeleniny a rostlin (včetně květin a řas), kde nejsou použity podpůrné plyny a směsi, je při pěstování v řízených atmosférách s oxidem uhličitým registrováno rychlejší tempo růstu.To vysvětluje úspěšnost finálních produktů, které jsou „ošetřeny“ těmito plynovými aplikacemi (od čištění ovoce a zeleniny, přes porcování či dělení na plátky, balení např. salátů do ochranných atmosfér FOODLINE®  až po konečnou přípravu ke konzumaci). Obdobně to platí i v případě přípravy předvařené zeleniny. 

Výhody vyplývající z používání plynů a směsi SIAD při pěstování a zpracování ovoce a zeleniny jsou v podstatném zvýšení životnosti a trvanlivosti za současného zpomalení růstu nežádoucích bakterií. Tyto výhody mohou mít ještě větší roli v těch částech tohoto odvětví, kde je dbáno na biologickou čistotu – ve výrobě bioproduktů. Plyny jako jsou dusík, kyslík, oxid uhličitý jsou obsaženy v okolní atmosféře. Tyto plyny a směsi z nich jsou vyrobeny v potravinářské kvalitě a bez chemických přísad, které by mohly ovlivnit přirozenou kvalitu výrobku. 

SIAD plyny a směsi mohou být použity v každé fázi procesu pěstování, řízeného dozrávání a přepravy ke spotřebiteli tak, že si konečný produkt zachovává svou původní chuť, čerstvost, vůni a barvu.

Hlavními aplikacemi při pěstování a zpracování ovoce, zeleniny a produktů z rostlinné výroby jsou: