Voda a nealkoholické nápoje header

Voda a nealkoholické nápoje

Voda a nealkoholické nápoje

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Water and soft drinks

Výroba nápojů představuje v rámci odvětví zpracovatelského průmyslu výrobu ekonomicky menšího rozměru. Význam výroby nápojů je však dán jejich nezastupitelností ve stravě lidí všech věkových kategorií, a proto průmysl minerálních vod a nealkoholických nápojů není recesí nikdy zasažen. Jde např. o nápoje s menším množstvím cukru, výrobu šetrnější k životnímu prostředí apod. Významné je i spektrum dalších nápojů, jako jsou přírodní minerální vody, pramenité vody, kojenecké vody a pitná balená voda. 

Pro tento sektor mají společnosti skupiny SIAD řadu aplikací. SIAD navrhuje systémy pro plnění nápojů do plechovek ale i lahví. Zařízení, která dávkují zkapalněný dusík v mikrokapkách, napomáhají mechanickému zpevnění plechovky a nad tekutinou vytváří ochrannou atmosféru. Kromě toho SIAD dodává oxid uhličitý (E290) pro sycení vody (sodovka), minerálních vod a nápojů obecně. SIAD uvádí na trh značku iSpring, což jsou zařízení a plyny pro domácí sycení vody a nápojů.

Společnost SIAD Macchine Impianti navrhuje a vyrábí velmi výkonné a spolehlivé kompresory pro vyfukovací stroje, které jsou schopné formovat plastové láhve (PET) s nízkou spotřebou energie.

Energetické nápoje a mléčné koktejly, jejichž image je založena na nízkých hladinách konzervačních látek, jsou v odvětví nealkoholických nápojů stále výraznější. Oxidace v těchto produktech může nejen ohrozit jejich dobu použitelnosti, ale také nevratně poškodit jejich výživové vlastnosti; například může zkazit vitamíny obsažené v těchto nápojích.

SIAD má řešení tohoto problému: je to vzduch, který dýcháme, ze kterého se plyny a směsí plynů vyrábějí a díky kterým se prodlužuje trvanlivost, aniž by byla ohrožena kvalita a povaha produktu.

Hlavními aplikacemi pro výrobu nápojů z vody a pro nealkoholické nápoje jsou:

Voda a nealkoholické nápoje