Gases header

Plyny pro potravinářství

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Plyny

Společnost SIAD nabízí pokročilé, inovativní a přesto praktická technologická řešení pro potravinářský a nápojový průmysl, která poskytují odpovídající služby a spolehlivý systém zásobování: příkladem jsou Happydrink®, inovativní služba pro sycení nápojů oxidem uhličitým a iSpring, používané ke karbonizaci vody a nápojů v domácnosti. Mimo níže uvedených potravinářských, čistých plynů vyrábí směsné plyny v řadě Foodline®, směsi pro balení potravin s modifikovanou atmosférou.

Oxid uhličitý
Oxid uhličitý je bezbarvý, nejedovatý, nehořlavý plyn s přirozenými antibakteriálními vlastnostmi. Používá se ke zvýšení trvanlivosti potravinářských produktů. Jeho aplikací se chrání chuť a tvar, redukuje potřebu konzervantů, ať přírodních tak umělých. 
Je také používán k výrobě suchého ledu, jako prostředku pro chlazení např. v míchacích a hnětacích strojích, při sklizni hroznů, při přepravě potravin v chladících boxech atp. Oxid uhličitý se používá k vytváření řízené atmosféry ve sklenících (zelenina, květiny, řasy).
Současně může být oxid uhličitý používán k inertizaci zásobníků na uchovávání potravin, kde náhradou vzdušného kyslíku prodlužuje skladovatelnost produktů. Díky svým ochranným vlastnostem redukuje i možnost koroze zásobníků, eliminuje vlhkost ve vzdušné atmosféře a rovněž redukuje nebezpečí požáru a výbuchu. Často se používá oxid uhličitý v pevném skupenství ve formě suchého ledu.

Dusík
Dusík je netečný, nehořlavý a bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Je dodáván jako stlačený v kovových tlakových nádobách a nebo v kapalném skupenství v kontejnerech a cisternách. Při atmosférickém tlaku má kapalný dusík teplotu -196°C a jeho hlavní vlastností je skutečnost, že je schopen absorbovat velké množství energie (i při velmi nízkých teplotách), což mu dává velmi dobrou chladící schopnost a lepší součinitele přestupu energie než je tomu u mechanických systémů.

Vodík
Vodík je používán k hydrogenaci tekutých olejů (při pražení/smažení sojových bobulí, ryb, kukuřice či obilí), a také u ztužených pokrmových tuků, margarínu a arašídového másla.

Kyslík
Přidáváním kyslíku se při chovu ryb zvyšují tempa růstu a při přepravě ryb se v transportních nádržích okysličuje voda. Kyslík je i součástí vícekomponentních směsí při balení čerstvého masa, kde je nezbytné udržet vysoké procento kyslíku, aby zůstal zachován čerstvý vzhled produktu a zpomalil se růst některých druhů bakterií.

Argon
Ve vinařství se argon používá k vytváření ochranné atmosféry nad hladinou vína při jeho zrání.

Oxid dusný
Pro potravinářské účely slouží při výrobě šlehačky

Etylén
Používá se ve směsích Azetén (dusík s etylénem) pro dozrávání ovoce, zvláště banánů a citrusových plodů