Omračování zvířat na jatkách header

Omračování zvířat na jatkách

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Omračování zvířat na jatkách

Proces porážení hospodářských zvířat na jatkách musí být proveden rychle a bezbolestně, aby se zabránilo zbytečnému utrpení zvířat a na straně druhé co nejrychleji zabezpečit odkrvení, aby se zajistilo, co nejhodnotnější zachování skeletu. Je proto žádoucí, aby omráčení zvířete před zahájením vlastní porážky bylo eticky humánní. 

V jatečných provozech se nyní zavádí nová technologie při porážení dobytka: použití oxidu uhličitého. Představuje vhodnou alternativou k dosud používaným metodám omračování např. elektrickým proudem. Použití inertních plynů způsobuje, že zvíře ztrácí vědomí, aniž by docházelo k utrpení, poškození nebo ztrátě krve. Dále je možné snížit pH a jak ukazují praktické výsledky i zlepšit mikrobiální obsah masa. Plyny zajišťují lepší ochranu. 

Použití této technologie vychází z direktiv a legislativy Evropské unie, která stávající postup označila za neetický.

Výhodou této aplikace je:

  • zajišťuje účinné omráčení zvířat
  • zlepšuje podmínky pro uchování masa