Fumigation header

Fumigace

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Fumigation

Deratizace, desinfekce a desinsekce neboli fumigace (plynování) je velmi účinná forma boje se skladištními i ostatními škůdci. Fumigace spočívá v odstranění cizopasníků z obilnin (rýže, ječmen, oves, pšenice, kukuřice), z luštěnin, z koření, ze sušeného ovoce, z léčivých bylin, z kakaa, z ořechů atp.. Pomocí fumigace je chráněna doprava a skladování zemědělských produktů, výroba potravinářských výrobků, krmiv a jejich následné zpracování. 

Po roce 2005, kdy začal platit tzv. Montrealský protokol, ratifikovali signatáři zákaz pesticidů jako je např. brommethan, což otevřelo pole pro nástup nových technologií. Tyto zahrnovaly použití toxických pesticidů, jako je fosfin (fosforovodík) a sulfurylfluorid a použití inertních plynů jako ekologicky udržitelných pesticidů. Toxické pesticidy mají některé výhody jako je vysoká rychlost a účinnost jejich aplikace při použití, ale mají i nevýhody, jako je například zbytkový, toxický obsah v ošetřované komoditě. Tyto plyny jsou klasifikovány jako vysoce toxické (T+). Práce s nimi je řízena zvláštními předpisy.

SIAD díky úspěšné spolupráci s vedoucími výzkumnými pracovišti navrhuje použití zcela přirozených inertních plynů, které jsou přítomny ve vzduchu, který dýcháme - inertní plyny jako je oxid uhličitý (E290) a dusík (E491). Tyto plyny poskytují původní bio-organickou fumigaci , která je ekologicky šetrným trhem velmi vyhledávána. "Bio-organické " plynování se může uskutečnit přímo na místě (ve skladovacích silech, v mlýnech, sladovnách), v bezevzdušném prostředí nebo ve vysokotlakých autoklávech. 

Před jakoukoliv aplikací je nezbytné zohlednit řadu parametrů jako je množství komodity, která má být ošetřena, druh škůdce a fáze jeho vývoje (vajíčko, larva, kukla nebo dospělý jedinec), úroveň vlhkosti, teploty atd. SIAD je i v těchto případech fumigace schopen nabídnout nejefektivnější technologií podle specifických požadavků zákazníka.

Kryogenní deratizace je technika, kde se používá kapalný dusík při teplotě -196°C. Náhlá změna teploty vyvolá termální šok, který během pár vteřin zlikviduje všechny škůdce.

Deratizace oxidem uhličitým se používá při skladování rýže, kukuřice a zeleniny. Oxid uhličitý zintenzivní nepřátelskou atmosféru škůdcům, kteří nemají šanci přezít v jakémkoliv vývojovém stadiu.

Výhodou těchto aplikací je:

  • elimunují rezidua deratizačních látek v ošetřovaném produktu
  • zajišťují rychlý a účinný zásah

Omračování zvířat umožňuje rychlou a bezbolestnou porážku hospodářských zvířat na jatkách. Nedochází při něm k obvyklému utrpení zvířete (např. po omráčení elektrickým proudem). Použití oxidu uhličitého je reálnou alternativou konvenčních metod. Zvířata jsou omráčena bez zranění nebo ztráty krve. Tím se jim pozitivně sníží pH a omezí se možnost mikrobiální kontaminace masa. Použití této technologie vychází z direktiv a legislativy Evropské unie, která stávající postupy omračování označila za neetické.

Výhodou této aplikace je:

  • zajišťuje účinné omráčení zvířat
  • zlepšuje podmínky pro uchování masa