In-transit refrigeration header

Chlazení při přepravě

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

In-transit refrigeration

Chladírenské vozy mohou používat kryogenní chlazení oxidem uhličitým v kapalného formě, popř. v tuhém stavu (suchý led)namísto mechanických systémů s CFC (chlorfluor uhlovodíky) a s HFC (hydrofluor uhlovodíky). Mnoho přepravců považuje kryogenní chlazení za více spolehlivé než u mechanických systémů, protože nedochází k poruchám mechanických částí.

SIAD dodává suchý led v peletách k přímé spotřebě a nebo nabízí zařízení, které produkuje a uvolňuje oxid uhličitý ve formě sněhu pro produkty, které tuto formu vyžadují pro chlazení. Obě tato řešení jsou vhodná pro dosažení správné teploty a zaručují, že po požadovanou dobu je teplota produktu udržována ve správné výši. 

Detailní informace o suchém ledu, o jeho použití (nejenom v potravinářství) a o možnosti dodávek naleznete zde. Informace o dodávkách suchého ledu v ČR podávají naši obchodní zástupci v Čechách viz: Obchodní kanceláře Čechy a na Moravě viz: Obchodní kanceláře Morava

Kromě toho mateřská společnost SIAD ke splnění různorodých požadavků na chlazení u svých zákazníků provozuje službu ICEandGO®, která poskytuje přímé dodávky suchého ledu, a to i v malém množství. 
Pro další informace o službě ICEandGO®www.iceandgo.com