Liquid nitrogen dripper header

Dávkovač kapalného dusíku

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Liquid nitrogen dripper

Dávkovač kapek kapalného dusíku je zařízení používané při stáčení nápojů. Těmi mohou být nesycené nealkoholické nápoje (voda, džusy, ovocné šťávy, energetické nápoje) popř. míchané nápoje s alkoholem, olej a víno. Tyto druhy nápojů musí být v obalech přechovávány pod tlakem, aby nedocházelo k deformaci tenkostěnného obalu (plastová lahev, plechovka, tetrapak). 

Jedná se o zařízení, které dávkuje kapky kapalného dusíku do horní části obalu mezi vlastní tekutinu a uzávěr.
Zařízení dávkuje kapalný dusík v požadované frekvenci a množství nad náplň tekutiny do hrdla obalu. Po nadávkování zkapalněného plynu do obalu se kapalina rychle přeměňuje v plynnou fázi (téměř 860x zvětší svůj původní objem) a vyplní zbytkový objem obalu. Současně se provede hermetické uzavření obalu zátkou nebo víčkem. 

Tato aplikace zvyšuje mechanickou odolnost obalu díky vzniku vnitřního přetlaku uvnitř obalu, což umožňuje paletizaci těchto obalů, aniž by hrozilo jejich "zhroucení". Dusík také vylučuje oxidační účinek kyslíku, běžně přítomného v prostoru nad hladinou nápoje v obalu.

Použití tohoto dávkování poskytuje četné výhody. Z nichž některé jsou:

  • zvýšení mechanické odolnosti obalu vnitřním přetlakem dusíku, zvyšuje tlak v obalech;
  • možnost použití lehčích materiálů na láhve (PET nebo z jiných polymerů) a z toho vyplývající úspory ve spotřebě energie;
  • potlačuje oxidaci
  • inertizace balených tekutin a zvýšení jejich trvanlivosti.
 

Toto zařízení nabízené společností SIAD ve spolupráci se svými partnery používá řada výrobců nápojů, stejně tak jako výrobci potravinářských olejů a vína.