Macro and micro oxygenation header

Makro a mikro okysličování

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Macro and micro oxygenation

V některých fázích vinařského výrobního procesu se aplikují konstantní a kontrolované dávky kyslíku pomocí speciálních injektorů v závislosti na požadovaných vlastnostech a kvalitě, které si má víno zachovat.

Okysličování je technika, při které se přesně odměřené množství kyslíku zavede do dané fáze procesu výroby vína s cílem dosáhnout určitých výsledků, jako je podpora množení kvasinek a zrání. V závislosti na množství kyslíku a době, po kterou je víno vystaveno okysličování, se používají termíny makro a mikro okysličování. 

Mikro okysličování spočívá v dávkování kyslíku v množství 10 ml/l po dobu 30 dní počínaje okamžikem mezi 10. a 30. dnem po alkoholovém kvašení. Makro okysličování spočívá v dávkování kyslíku v množství 3 až 5 mg/l po dobu jednoho až dvou dní během konečné fáze fermentace. Kyslík umožňuje kvasinkám, aby dokončily alkoholové kvašení, a brání vzniku nepříjemných vůni a chutí. Pomáhá v obnově fenolických látek a tím uchování a stálost původní barvy.

Tyto metody mimo jiné umožňují periodicky zastavovat proces fermentace, zabránit redukci a tvorbě nežádoucích sloučenin, jakož i udržet stálost barvy červených vín.