Balení potravin header

Balení potravin

Balení potravin

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Packaging

Balení potravin v modifikované atmosféře (MAP) a v řízené atmosféře (CAP) spočívá ve vytěsňování vzduchu z vnitřku obalu a jeho nahrazení plynem nebo směsí plynů s cílem prodloužit životnost a skladovatelnost produktu.

Plyny a směsi plynů se místo chemických látek používají jako přírodní potravinářské přísady ke snížení mikrobiálního růstu a ke zpomalení enzymatické a biochemické degradace.

SIAD vyvinul řadu plynů a směsí Foodline®, která je schopna vyhovět jakémukoli požadavku na balení. Produkty Foodline jsou složeny z plynů v potravinářské kvalitě (dusík, kyslík, oxid uhličitý a argon). Jsou dodávány v tlakových lahvích (nejčastěji o vodním objemu 14, 20, 27, 40 a 50 l), určených výhradně pro trh potravin a nápojů, a jsou vybaveny zařízeními proti znečištění. Pro větší spotřeby jsou dodávány tyto produkty ve slazcích lahví. Existuje i možnost výroby těchto produktů přímo u zakazníka, a to mícháním z jednotlivých plynů mixerem a ze zdrojů, kterým jsou kryogenní zásobníky na zkapalněný plyn. 

Plyny a směsi Foodline se liší svým chemickým složením podle požadovaného účelu. SIAD je vyrábí v souladu s předpisy HACCP a dle ISO 22000, které vyžadují sledovatelnost produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu 852/2004 o hygieně potravin.

Klíčové faktory pro dobrý výsledek procesu balení jsou:

 • Kvalita baleného produktu
 • Správná identifikace použitého plynu nebo plynné směsi
 • Výběr odpovídajícího balícího stroje 
 • Vlastnosti obalového materiálu (plastová fólie nebo vanička)
 • Dobrá funkčnost řetězce chlazení během celého procesu výroby a distribuce

Použití vhodného plynu nebo směsi Foodline znatelně zpomaluje degradaci, prodlužuje životnost a skladovatelnost, zlepšuje aroma a čerstvost. 

Výhody procesu balení jsou:

 • zabraňuje oxidaci produktu
 • dává produktu čerstvý vzhled
 • zpomaluje bakteriální růst
 • snižuje náklady probíhajícími změnami v produktu
 • zlepšuje prezentaci produktu
 • udržuje organoleptické a nutriční vlastnosti produktu

Druhy plynů a směsí Foodline