Coffee storage and degasification header

Skladování a odplyňování kávy

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Coffee storage and degasification

Díky specifickým vlastnostem dusíku, jakožto inertního a zcela bezvodého plynu, je možné zlepšit ochranu kávových zrn a i mleté kávy

Snížením obsahu kyslíku a nežádoucích plynů přítomných ve skladovacích silech lze dusíkem zachovávat organoleptické vlastnosti upravované kávové směsi. Plynný dusík může být přiváděn do spodní části skladovacího sila, čímž dochází k odpařování vlhkosti a vytlačování oxidu uhličitéhoo, které se uvolňují z kávy během skladování a to až do okamžiku přípravy produktu ke konečnému balení.

Mletá káva poměrně rychle ztrácí své aroma, proto se káva uchovává v obalech s modifikovanou ochrannou atmosférou (MAP) a nebo v plechovkách, kam se káva "natlačí" inertním dusíkem (E941).