Beer production header

Kvašení, ředění a stáčení piva

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Beer production

Kvašení

V procesu výroby piva je třeba mladinu získanou po etapách sladování, filtrování a vaření nejprve ochladit a poté se musí přidat kvasnice, které jsou nutné k dokončení fáze fermentace. V této prvotní fázi procesu, kvasinky potřebuje kyslík, aby se reprodukovaly až do požadovaného množství, které je nezbytná pro řádné vykvašení. V této fázi je možné přidávat potřebné množství kyslíku z externího zdroje.


Ředění vodou

Ředění vodou, časově umístěné po fermentačním procesu, by mělo být neustále monitorováno z hlediska obsahu zbytkového kyslíku v použité vodě. Odstraňování rozpuštěného kyslíku ve vodě může být prováděno „stripováním“ (vytěsňováním), k čemuž se používá dusík v plynné fázi. Navedením stripovacích kolon nebo in-line systémů dusík zachycuje rozpuštěný kyslík a významně snižuje obsah zbytkového kyslíku.

Transport piva

Při přemísťování piva v jednotlivých fázích výroby potrubními systémy se k tlačení používá inertní dusík v potravinářské kvalitě.

Plnění sudů a kontejnerů

Pivo, na rozdíl od jiných nápojů, je částečně odolné proti mikrobiologickým atakům, například některých mléčných bakterií nebo některých nežádoucích kvasinek. Je však důležité, aby byl zcela odstraněn veškerý kyslík. Především je nutné zabránit tvorbě aerobních bakterií a všeobecněji, aby se zachovaly organoleptické vlastnosti výrobku. Je to z toho důvodu, že v průběhu plnění sudů, které předtím byly sice vymyty a vyčištěny, je vhodné provádět proplachování dusíkem za účelem:

  • zamezit zvýšení pH uvnitř sudů, což by vedlo ke zvýšení kyselosti a rozvoji octových bakterií,
  • snížit možnost oxidace způsobené přímým kontaktem výrobku se vzduchem na víku sudu.