Inert gas blanketing and stripping header

Vytlačování a vytěsňování kyslíku

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Inert gas blanketing and stripping

Vytlačování kyslíku inertním plynem (blanketing)
Kyslík v horním prostoru skladovací nádoby může způsobit žluknutí uchovávaných výrobků a jejich složek; náhrada kyslíku inertním dusíkem nebo oxidem uhličitým působí proti tomu, udržuje chuťové vlastnosti a prodlužuje dobu skladovatelnosti výrobků. Balení v inertním plynu rovněž eliminuje vlhkost v atmosféře a snižuje nebezpečí požáru a výbuchu.

Tato technologie:

  • působí proti rozkladu;
  • pomáhá udržovat aroma produktu;
  • zvyšuje trvanlivost produktu.

Kromě toho použití inertních plynů eliminuje vlhkost v atmosféře, která v průběhu času může způsobit oxidaci uvnitř skladovacích tanků

Vytěsňování kyslíku inertním plynem (stripping)
Vypuzení rozpuštěných plynů lze považovat za čistící operaci u tekutých potravin, kdy se vytěsňuje kyslík a jeho nežádoucí těkavé látky. Lze ho provádět všech výrobků od džusů po arašídovou pomazánku, poskytuje vynikající výsledky ve skladovatelnosti výrobků. Použitím speciálního zařízení známého jako stripovací zařízení je možné zavádět plyn ve formě mikrobublin. Ty se váží na molekuly kyslíku a na jiné těkavé kontaminanty a doslova je odtrhávají od kapaliny, čímž ji zcela očistí
Tímto vypuzením je možné předcházet žluknutí rostlinných olejů a tuků, majonézy a arašídové pomazánky. Rovněž lze takto udržovat čerstvost právě zabalených výrobků po několik měsíců a tím prodloužit životnost produktu.

I pro tyto požadavky na vytlačování a vytěsňování vytvořil SIAD nabídku plynů a směsí řady FOODLINE®