Freezing, crusting and glazing header

Zmrazení, krustování a glazování

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Freezing, crusting and glazing

Hluboké zmrazení potravinářských produktů znamená rychle výrobky zmrazit na teplotu -18°C a nižší. Takto se uchovávají organoleptické vlastnosti a čerstvost po dlouhou dobu. Toto zmrazení zpomaluje degradaci produktu, protože chlad výrazně zpomaluje mnoho enzymatických procesů.

Pokud jde o aplikační zařízení, jsou navržena tak, aby zaručovala kvalitu a produktivitu. K tomu účelu bylo vyvinuto několik mrazících systémů (tunelů, boxů), které jsou schopny splnit nejrůznější požadavky, pokud jde o naplnění očekávaných potřeb.

Nejrychlejší metodou zchlazování potravin je použití kapalného dusíku, který se dostává do přímého kontaktu se zmrazovaným produktem. SIAD nabízí řadu zmrazovacích zařízení:

Kryogenní předzmražení (krustování) je postup, kterým je výrobek zmrazen pouze na povrchu. Tato aplikace je často používána v potravinářském průmyslu s ohledem na získané výhody pro velmi lepivé drobné produkty jako jsou houby, některé druhy ovoce a zeleniny, speciální výrobky z mořských živočichů atp. Vytvořením krusty (povrchově zmrazené vrstvy) se významně snižuje nebezpečí slepení potravin navzájem a porušení fragmentů potravin při krájení. Navíc v případě výrobků obsahujících smetanu, jako je zmrzlina a mražené krémy, „krusta“ stabilizuje jejich tvar a dovoluje vytváření např. čokoládových polev.

Další typ předzmražení (glazování) je typickou aplikací v procesu zpracování ryb a rybích produktů. Před konečným zmrazením je produkt ponořen a nebo osprchován zkapalněným dusíkem s cílem vytvořit zmrazenou povrchovou vrstvu, která bude sloužit jako ochrana proti dehydrataci nebo změně barvy. Současně tato promražená vrstva usnadňuje případné porcování. Tento postup glazování poskytuje ochranu proti ulpění různých nečistot při dalším zpracování. Stejná technika (hloubkové domražení pomocí kapalného dusíku) se zjevnými výhodami se používá pro zrychlení a zkvalitnění vlastního zmražení.