Aplikace header

Aplikace

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Aplikace

Při těžbě ropy a zemního plynu se používá technologie EOR. Tato technologie používá plynný dusík přímo vháněný (vtlačovaný) do ropných a plynových ložisek pro zvýšení produktivity těžby. 

SIAD může vyprojektovat, postavit a provozovat kompletní výrobní jednotku na separaci dusíku ze vzduchu na místě a to na jakémkoliv ložisku. Technologie spočívá v kompresi atmosférického vzduchu, následném chlazení, čištění a posléze v separaci dusíku, který pak může být stlačen na tlak požadovaný pro injektování.