Drobečková navigace

Glass header

Sklářství

Sklářství

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Glass

Výroba skla v Česku už dávno neodpovídá jen romantické představě skláře s píšťalou v huti. Tento způsob výroby se už dnes na tržbách odvětví podílí jen zanedbatelně. Dominantním oborem začíná být výroba plochého skla a také výroba skleněných vláken. České sklářství si během staleté tradice vybudovalo ve světě výbornou pověst. České sklo patří mezi největší průmyslové ikony, které budovaly dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.

Dnes se průmyslové plyny užívají stále více ke zlepšení produkčních procesů při výrobě zboží ze skla, keramiky a minerální vlny - od klasických skleněných lahví k výrobkům z křišťálu; od tenisových raket k lodím; a od tabulového skla na okna, do aut, letadel i kosmických lodí až k optickým vláknům v optoelektronice, v laserové technice a v telekomunikacích.

Mezi tyto typy skel patří sodno-vápenaté skla pro kontejnery, různé formy borosilikátového skla ve farmaceutickém průmyslu, skelná vlákna, plavené sklo pro stavebnictví a automobilový průmysl, vysoce kvalitní krystaly a sofistikovaná optická vlákna ke zlepšení telekomunikací.

SIAD nabízí sklářském průmyslu řadu specializovaných výrobků a technologií a současně se může pochlubit značnými zkušenostmi a odbornými znalostmi ve spalovacích technologiích používaných v řadě výrobních procesů, tedy i při výrobě skla.

Navigation Menu

Technologie spalování
Oxygen is used in the combustion processes for the production of...
Other uses
Other gases used in the glass industry include...