Glass production header

Výroba skla

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Glass production

Použití kyslíku je platné řešení na požadavky výrobců skla, neboť umožňuje:

  • dosažení vysoké teploty tavení
  • splnění stále přísnějších požadavků ekologických předpisy, zejména pokud jde o emise prachu s obsahem CO, NOx a CO2
  • prodložení životnosti sklářských pecí, především co se týče keramických vyzdívek

Kyslíkové-palivové tavení se užívá jako náhrada klasického „vzdušného“ tavení. Snížení emisí NOx ze spalovacích procesů, zlepšená jakost a zvýšení produktivity práce – to jsou nejzákladnější přednosti našich aplikací. Užití kyslíku v peci při tavení přináší i další benefity: jako jsou zkrácení času mezi jednotlivými tavbami a i jednodušší, snadnější údržba sklářských pecí.