Zpracování kovů (svařování a řezání)

Zpracování kovů (svařování a řezání)

Zpracování kovů (svařování a řezání)

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Zpracování kovů (svařování a řezání)

V odvětví zpracování kovů se SIAD prezentuje jako partner v dodávkách plynů a směsí pro svařování a řezáni, v instalaci zařízení a v realizaci jednoúčelových strojů pro automatizaci svařovacích procesů u svých klientů. Více než devadesát let zkušeností z praxe v použití ochranných plynů, plynů pro kyslíko-acetylénové aplikace, zařízení a přídavných materiálů, umožňují specialistům SIAD nabídnout řešení, která vedou ke snižování nákladů, zlepšení jakosti, zvýšení produktivity a poskytují po všech stránkách lepší pracovní prostředí, snižování prašnosti a koncentrací škodlivin. 

Pro zpracování kovů nabízí SIAD inovační technologická řešení, špičkové produkty v řadách Stargas a LaserStar. Ve spojení s užíváním plynů a používanými technologiemi provádí instalace technických zařízení pro výrobu, skladování a rozvod plynů. Dále nabízí příslušenství a přídavné materiály z programu Arroweld anebo pracovní obuv, oděvy a rukavice, ochranné pomůcky, volnočasové oblečení, doplňky a ostatní z programu Safework

Díky stále trvajícímu výzkumu a vývoji a hledání pokročilejších, efektivnějších směsí můžeme přinášet neustálý prospěch našim zákazníkům. Jako první krok v hledání cesty jak snížit náklady na svařování a podobné technologie, nabízí SIAD použití expertního systému MICO

Se svařováním a řezáním se lze setkat ve všech strojírenských oborech:

Technologie svařování a řezání, kde se uplatňují technické plyny, jsou:

Katalog

Prohlédněte si náš katalog Svařování a řezání (Zpracování kovů - plyny, technologie, služby)