Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Laser plants

Při využití laserových technologií pro řezání a svařování je velmi důležitý návrh zdroje a provedení distribuční instalace rozvodu laserových plynů. Výběr vhodného zdroje, redukčních stanic a materiálu rozvodu umožňuje zajistit potřebnou čistotu, tlak a průtok plynu pro laserový zdroj. Velmi důležitá je integrita vlastností plynů od zdroje až po vlastní místo užití při dodržení požadovaných parametrů pro zajištění správné funkce zařízení podle specifikace stanovené výrobcem laseru.

Hlavní prvky, které tvoří plynové hospodářství laseru jsou:

  • Tlakové lahve, svazky lahví, kryogenní tanky (nádrže)
  • Potrubní rozvod od zdroje pro skladování plynu až k místu užití v laseru
  • Redukční stanice, které regulují a kontrolují tlak plynu.

Pro spolehlivé dodávky laserových plynů slouží speciální redukční stanice, zabraňující kontaminaci vysoce čistých plynů okolním vzduchem. Kromě nich firma SIAD zabezpečuje odbornou instalaci plynových rozvodů v měděném nebo nerezovém provedení přesně dle konkrétních potřeb laserového pracoviště.

Laserové instalace SIAD jsou navrhovány a instalovány na konkrétní zakázku a součástí dodávky jsou i příslušné manuály, technické a bezpečnostní atesty. Respektují se požadavky klienta při zajištění souladu s regulačními kritérii a s požadavky norem a předpisů.

SIAD spolupracuje se zákazníkem i po přejímce, zaškolení obsluhy a uvedení zařízení do provozu. Provádí běžnou, plánovanou údržbu vč. periodických kontrol a zabezpečuje i mimořádné opravy tak, aby byl zaručen nepřetržitý provoz zařízení a požadovaný výkon. SIAD nabízí i komplexní technologický a poradenský servis.