Electrode welding header

Svařování obalenými elektrodami

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Electrode welding

Svařování s obalenými elektrodami (SMAW) je obloukový svařovací postup, u kterého svařovací hoří mezi obalenou elektrodou a povrchem svařovaného dílu. 

Elektroda se skládá z pevného kovového jádra a obalu tvořeného směsí vápence, oxidu křemičitého, kovových substancí a dalších složek v závislosti na požadavcích na operativní vlastnosti elektrody. 

Obal vykonává během proces svařování několik funkcí: chrání roztavený svarový kov před účinky okolní atmosféry čistí svarovéý kov stabilizuje elektrický oblouk pokrývá svarovou housenku struskou, čímž vylepčuje vlastnosti svarového kovu během chladnutí ovlivňuje použitelnost elektrod pro svařování v polohách zlepšuje průřez a vzhled svarové housenky dolegovává svarový kov prvky zvyšujícími mechanické vlastnosti svarového spoje 

Svařování obalenou elektrodou má široký rozsah použití díky jednoduchosti používaného zařízení a širokému sortimentu obalených elektrod vhodný pro většinu svařovaných materiálů. Nevýhodou je nízká produktivita a vysoké nároky na zkušenost svařečů.

Oblasti, ve kterých má svařování obalenou elektrodou uplatnění jsou: