Svařování pod tavidlem header

Svařování pod tavidlem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem (SAW) je svařovací postup, při kterém vzniká tepelná energie mezi automaticky podávaným svařovacím drátem, procházejícím vrstvou tavidla, a svařovanám dílem. 

Tavidlem je zrnitá směs látek podobného složení jako je obal elektrody. Pokrývá v nízké vrstvě místo svarového spoje a jeho okolí s horní a často i ze spodní (kořenové) části. 

Svařovací drát prochází touto vrstvou tavidla, nahřívá svařovaný kov a taví se, přitom natavuje i tavidlu, které na svarovém spoji tvoří vrstvu strusky. Ta se později odtraní. Nejčastěji je tato technologie používána ve vodorovné poloze, neboť v jiných polohách je problém udržet sypkou strusku na místě svaru. Struska brání přístupu vzduchu ke svarovému kovu, je stabilizujícím činidlem svařovacího oblouku a dodává do svarové lázně rafinační a legující prvky. 

Pro svařování je možné použít stejnosměrný i střídavý proud. 

Technologie je vhodná pro mechanizované svařování materiálů větších tlouštěk (nad 6 mm) bez omezení horního limitu. Svary jsou velmi kvalitní, produktivita svařování vysoká. Pouze svařovací zařízení je poměrně složité a cenově náročné.

Nejčastěji je tato technologie používaná v následujících oblastech: