Flux Cored Arc Welding header

Svařování trubičkovou elektrodou

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Flux Cored Arc Welding

Svařování trubičkovými dráty (FCAW, Flux Cored Arc Welding) je v podstatě MIG/MAG svařování používající speciální svařovací drát. Drát je naplněn rutilovou nebo bazickou náplní a v závislosti na typu náplně se pak dráty dělí na ty s vlastní ochranou a na ty, které potřebují ochranný plyn.

Náplň trubičkového drátu, který potřebuje ochranný plyn, je složena z látek, které zlepšují svařovací vlastnosti, zvyšují odstavovací výkon apod. Pro tuto metodu nabízí SIAD stejné plyny a směsi Stargas® jako pro svařování MIG/MAG.

Náplň druhého typu nahrazuje ochranný plyn, který se používá pro svařování MIG/MAG. Při svařování vzniká vlastní ochranná atmosféra a samostatný přívod ochranného plynu není potřebný. Při této metodě však vzniká větší množství strusky.

Chemicko-fyzikální procesy, dané složením trubičkové elektrody, pozitivně ovlivňují metalurgické a mechanické vlastnosti výsledného svarového spoje. Trubičkovým drátem lze svařovat běžné typy ocelí.

Na základě dlouholetých zkušeností může SIAD poskytnout svým klientům řadu ochranných plynů s řady Stargas pro svařování trubičkovými elektrodami včetně poradenství o vhodnosti jejich použití. 

Správná ochranná směs plynů umožňuje stabilizovat oblouk, řídit způsob přenosu kovu a optimalizovat produktivitu, která je hlavní charakteristikou pro tento proces.