Předehřívání plamenem header

Předehřívání plamenem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Předehřívání plamenem

Předehřev a dohřev plamenem je používán v různých oblastech, kdy a kde je nezbytné předejít defektům vyplývajícím ze zbytkové vlhkosti na materiálu nebo změnám způsobených extrémním kolísáním teplot. 
Jeden nebo více zdrojů plamene (hořáků) je používano pro předehřev nebo dohřev, případně pro udržování teploty svařovaných dílů a pro následné tepelné zpracování (např. povrchové kalení plamenem). 

Smyslem je snížit rozdíl mezi teplotou svařovaného dílu a elektrického oblouku na minimum do doby, když už případný teplotní skok nemůže způsobit mikroskopické trhlinky nebo změnu struktury materiálu, které by mohly vést ke snížení mechanických vlastností svarového spoje a případné destrukci.

Použití

Oblasti, ve kterých je ohřev plamenem využíván, jsou:

Význam plynů 
Plyny používané pro předehřev a ohřev plamenem jsou nejběžnější hořlavé plyny (acetylen, propan, metan atp.). S 90 - letou zkušeností v této oblasti SIAD doporučuje, aby klienti používali novou uhlovodíkovou směs StarflameTM, která je schopna garantovat optimální teplotní parametry a čistotu plamene.