Řezání plamenem header

Řezání plamenem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Řezání plamenem

Řezání plamenem je proces dělení kovů, který využívá tepelnou energii plamene. Principem je spalování hořlavého plynu za přítomnosti kyslíku. Jde o chemicko - fyzikální proces spalování železa, předehřátého zdrojem tepla na zápalnou teplotu. Zápalná teplota kovu musí být nižší než jeho teplota tavení.

Kyslík je přiváděn do místa řezu, z něhož následně vyfukuje roztavený kov a vytváří řeznou hranu. Tato chemická reakce určuje proveditelnost řezání.

Tepelné dělení plamenem je použitelné na uhlíkové a nízkolegované oceli. Materiály nejčastěji tloušťky mezi 5 - 500 mm může být řezány ručně nebo mechanizovaně na pálících strojích s jedním nebo více hořáky.

Tepelné dělení plamenem je dnes díky postupu při vývoji nových technologií používáno méně než v minulosti. Přesto má stále nezastupitelné místo v řadě výrobních oblastí, jako jsou:

Čistota kyslíku je klíčovým faktorem k dosažení vysokého výkonu v rámci rychlosti řezání a kvality řezu. Topný plyn ovlivňuje řezný proces a to především kvalitu, ohřev a dobu předehřevu na zápalnou teplotu v závislosti na tloušťce řezaného materiálu. Nejběžnější a nejvíce univerzální topný plyn, který se používá při řezání plamenem, je acetylen.

SIAD doporučuje řadu topných, uhlovodíkových plynů pro proces tepelného dělení. Z mnohaleté spolupráce mezi výzkumnými laboratořemi SIAD, výrobci pálicích strojů a příslušenství pro tepelné dělení a zkušeností získaných z aplikací u klientů, SIAD vyvinul alternativní hořlavou směs plynů nazvanou StarflameTM, která je schopna doplnit standardní metody řezání s acetylenem a propanem, resp. zemním plynem.

Mimo plynové produkty, SIAD také nabízí celou řadu materiálů a příslušenství pro řezání, zásobovací systémy plynů a s pomocí partnerů dokonce pálící stroje včetně příslušenství pro strojní řezání plamenem. SIAD nabídka zahrnuje také služby, jako jsou teoretické a praktické výcvikové kurzy, školení bezpečnosti a využití SIAD mico koncepce snižování nákladů při tepelném dělení.