Řezání plazmou header

Řezání plazmou

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Řezání plazmou

Řezání plazmovým obloukem (PAC) využívá plazmový paprsek o vysoké rychlosti a teplotě jako zdroje energie pro řezy dobré kvality.

Termín plazma je označení pro plyn procházející elektrickým obloukem, kde se ionizuje a tím se stává elektricky vodivým. Může tak přenášet velké množství energie od zdroje elektrické energie příslušným elektrickým vodičem k materiálu, který má být řezán.

Paprsek prochází speciálně kalibrovanou tryskou tak, aby se zlepšila jeho tepelná a pohybová charakteristika. Plazmové řezání může být konvenční, se dvěma plyny, s vodní ochranou nebo se vstřikováním vody. Stálá potřeba zlepšit kvalitu a zvýšení rychlosti dosáhla v plazmových technologiích v posledních letech pozoruhodného pokroku.

Neustálá potřeba zvyšování kvality a rychlosti vede k dalšímu rozvoji plazmové technologie. Nejnovější generace těchto zařízení používá nových součástí, plynů a směsí a redukuje tak plochu, do které se koncentruje plazmový paprsek, a to přibližně na desetinu hodnoty ve srovnání s plazmou konvenční.

Výsledkem je kvalitní řez se sníženým zkosením stěn, vysoce přesné řezání otvorů malých průměrů a snížení tvorby jisker a nepravidelností. Rozvoj této technologie je také důvodem pro studium plynů a směsí speciálně pro tuto metodu.

Pro železné kovy do tloušťky 30 mm je plazmové řezání rychlejší než řezání kyslíko-acetylénovým plamenem. To je důvod, proč se rozmáhá v mnoha průmyslových aplikacích. Plazmou lze navíc řezat i vysokolegované kovy a neželezné slitiny.

Oblast plazmového řezání se stále rozšiřuje, největší její využití je ve výrobních oblastech:

S výjimkou konvenční plazmy, která používá pro tvorbu plazmového parsku a ochlazování jediný druh plynu, ostatní zařízení používají dva a více plynů.

  • Plazmový plyn je vysoce ionizovaný a je schopen vytvářet plazmový paprsek s vysokou enegií
  • Pomocný plyn slouží k odstraňování (vyfukování) roztaveného kovu z oblasti řezu a k ochraně povrchu řezaného materiálu před vlivem okolní atmosféry (především oxidace)

Standardně používanými plyny pro plazmové řezání jsou:

  • argon, který má relativně nízký ionizační potenciál a používá se jen jako pilotní oblouk při startu a nebo ve směsích s ostatními plyny
  • stlačený vzduch je široce využíván při konvenčním plazmovém řezání. Jeho použití však přináší řadu problémů. V důsledku nečistot ze vzduchu dochází ke zřetelnému snížení životnosti trysek a dalších dílů hořáku, u feritických ocelí k nežádoucí nitridaci a u nerezavějících ocelí k oxidaci.
  • dusík se používá pro řezání vysokými rychlostmi středních a malých tlouštěk materiálu. Je vysoce inertní a zabraňuje oxidaci. Oproti vzduchu zvyšuje životnost spotřebních dílů hořáku 3-4x. Je však nutné brát zřetel na nebezpečí nitridace, která by mohla způsobit problémy při následném svařování.
  • dusík kvality 5.0 (99,999 %) je předurčen pro řezání velmi vysokými rychlostmi. Zabraňuje povrchové oxidaci.
  • vodík díky vysoké tepelné vodivosti je schopen přenášet a vydávat pozoruhodné množství energie. Obvykle se používá ve směsích s argonem a dusíkem. Umožňuje řezání vysokou rychlostí a dosažení vysoké kvality řezu.
  • směsi Hydrostar (argon/vodík) se používají při řezání nezeravějících ocelí, lehkých slitin a niklu. Nedoporučuje se jejich použití u titanových slitin a reaktivních materilů.
  • metan má velkou výhřevnost a zlepšuje u hliníkových slitin kvalitu řezu a rychlost řezání 
  • kyslík je dobrým nosičem energie, stejně jako dusík a vodík. Široce se používá při řezání uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. V důsledku exotermické reakce s železem poskytuje brilantní rež bez strusky a okují. 

Plyny pro řezání plazmou