Svařování hybridními procesy header

Svařování hybridními procesy

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Svařování hybridními procesy

Hybridní procesy kombinují svařování laserovým paprskem s jinými svařovacími procesy. Vhodnou druhou metodou je svařování v ochranné atmosféře MIG nebo MAG (svařování v inertním plynu a svařování v aktivním plynu) a svařování v ochranné atmosféře TIG (svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu) nebo plazmové svařování.

Díky vývoji těchto procesů, např. laserový proces v kombinaci s MIG procesem, jsou využity výhody obou technologií. Jde zvláště o vyšší tepelnou energii z laserového paprsku a možnost překlenutí větších mezer a nerovností z MIG technologie.

Výsledkem jsou svary s hlubokým průvarem a velkou rychlostí svařování s nižšími požadavky na přípravu svarových spojů.

Tato metoda se často využívá ve stavbě lodí.