Svařování hlubokým průvarem header

Svařování hlubokým průvarem

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Svařování hlubokým průvarem

K hlubokému svařování jsou zapotřebí velmi vysoké výkony, přibližně 1 megawatt na jeden centimetr čtvereční. Laserový paprsek s proudovou hustotou v rozmezí 106-107 W/cm2 je zaostřen na svařovaný povrch a v místě dopadu odpařuje kov. Vytvoří se hluboký, úzký otvor naplněný párou: kapilára vyplněná párou - nazývaná také klíčová dírka (anglicky keyhole). Kapilára vyplněná párou je obklopena roztaveným kovem.

Takto vzniklá úzká spára ionizovaných kovových par (známá jako "plazma") je schopna téměř zcela absorbovat energii laseru a posouvat ji do hloubky materiálu. Hloubka svaru je až desetkrát větší než šířka svaru a může být až 25 milimetrů. 

Výsledkem je:

  • poměr mezi hloubkou a šířkou svaru je velmi vysoký
  • omezený tepelný přestup do sousedního materiálu
  • vysoká svařovací rychlost
  • tepelně ovlivněná oblast je malá a deformace nepatrná.

Svařovaní s hlubokým průvarem je v moderním průmyslu nejpoužívanějším způsobem. Často je tvorba plazmy tak intenzivní (příliš vysoký výkon laseru nebo malá rychlost svařování), že její chrlení ze spáry způsobuje pokles vnitřní energie materiálu (efekt plazmové clony). To může zpomalit průnik paprsku (spára je menší a tvar průvaru se podobá hřebíku), nebo zcela přerušit svařovací proces. Vliv různých vlnových délek je větší u paprsku CO2 laseru ve srovnání se zdroji Nd-YAG.