Svařování plazmou header

Svařování plazmou

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Svařování plazmou

Plazmové obloukové svařování (PAW) využívá vlastností specifické formy hmoty nazývané „plazma“. Ta je tvořena atomy plynu, který je při průchodu elektrickým obloukem silně ionizován a je tudíž schopen vést elektrickou energii. Průchodem speciálně kalibrovanými a chlazenými tryskami se získá plazmový paprsek malého průměru, s dobrým zaostřením a vysokou energií. Oblouk může probíhat mezi netavící se elektrodou a svařovaným dílem (přenesený oblouk) nebo mezi elektrodou a tryskou (nepřenesený oblouk). 

Ochrana roztaveného kovu se zabezpečuje průběžným průtokem plynu nebo ochranné směsi z řady Stargas®.

Plazmové svařování lze použít bez přídavného materiálu nebo s ním.

Základem postupu svařování plazmou je tzv. “klíčová dírka”. Plazmový oblouk vytvoří mezi svařovanými díly otvor tvaru klíčové dírky. Posuvem hořáku po svařovaných dílech se dírka posouvá a za její užší částí se kov slévá do svarového spoje.

Tento proces může být úplný (přes celou tloušťku) nebo částečný (jen do určité hloubky). Plazmové svařování lze provádět bez použití přídavného materiálu pouhým natavením hran a nebo s přídavným materiálem ve formě drátu.

Plazmový proces je používán hlavně při mechanizovaném nebo automatizovaném svařování. Je méně citlivý na oxidaci ve srovnání s TIG a MIG/MAG procesy.

Tato technologie, vyvinutá původně pro svařování hliníku, nerezových ocelí, mědi a niklových slitin byla úspěšně rozšířena pro použití v řadě oblastí, jako jsou:

Použití silně ionizovaných plynů nebo plynových směsí umožňuje získat plazmový paprsek s vysokými dynamickými a teplotními parametry. Je tak schopen přenést velké množství energie na zpracovávaný materiál.

U svařování plazmou se používají dva typy plynů:

  • Plazmový plyn : je vysoce ionizován a je schopen vytvářet plazmový paprsek s vysokou energií.
  • Ochranná atmosféra: zabraňuje kontaktu roztaveného svarového kovu s okolní atmosférou.

Volba těchto plynů nebo směsi plynů má zásadní význam, protože určuje tvarování, rozměr plazmového paprsku a úspěšné provedení svaru bez defektů (vad) a s optimálními mechanickými vlastnostmi.

Díky zkušenostem s plazmovou technologií SIAD vyvinul plynové směsi řady Stargas®, které jsou určeny přímo pro tento svařovací postup. Tyto plyny garantují vyšší kvalitu svaru, zvětšení rychlosti svařování a zlepšení pracovního prostředí.

Argon 5.0 se používá díky svému nízkému ionizačnímu potenciálu a vysoké čistotě; zvyšuje čistotu a stabilitu plazmového paprsku. Je-li použít jako ochranná atmosféra, zlepší kvalitu svarového spoje.

Díky vysoké tepelné vodivosti helia směs Helistar umožňuje zvýšení produktivity procesu, vytváří tekutější tavnou lázeň a tím umožňuje zvýšení rychlosti svařování a kvality svaru. Helium s vysokým ionizačním potenciálem ovlivňuje tvorbu plazmy.

Směsi Hydrostar zvyšují produktivitu díky tepelné vodivosti vodíku. Jsou určeny převážně pro svařování austenitických nerezových ocelí, které nejsou citlivé na přítomnost vodíku.

Plyny pro svařování plazmou