Heat treatments header

Tepelné zpracování a pájení kovů

Tepelné zpracování a pájení kovů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Heat treatments

Tepelné zpracování jsou procesy používané ke změně fyzikálních a chemických vlastností materiálu. Podle požadované mikrostruktury a souvisejících vlastností mohou být využity různé druhy tepelného zpracování v závislosti na zpracovávaném materiálu.

Pro různé procesy tepelného zpracování včetně cementace, nitrocementace, nitridace, karbonitridace, žíhání a kalení ocelí byla vyvinuta řada aplikací. Tyto aplikace pro tepelné zpracování se používají ve všech hutnických a kovozpracujících odvětvích. 

Při cementaci, nitrocementaci, žíhání a kalení se dominantně používá dusík ve směsi s metanolem či jiným uhlovodíkem. Pro nitridace a karbonitridace se používá dusík ve směsi se čpavkem a s dalšími přídavnými plyny. 

Při žíhání neželezných kovů se ponejvíce používají jako ochranné atmosféry čisté plyny, dusík u hliníku, argon u titanových, niklových a kobaltových slitin buď jako hlavní procesní medium a nebo v případě vakuových procesů pak pro rychlé ochlazení vsázky. Luxusním plynem pro tyto technologie a materiály je použití hélia, které však je nezbytné u vysoce reaktivních kovů jako jsou např. titan a zirkon. 

Technické plyny se používají i při pájení kovů. Při tvrdém pájení mosaznými, stříbrnými a NiCrBSi pájkami v pecích se používá aktivní atmosféry dusíku s vodíkem, při pájení na měkko směsi argonu s vodíkem. Pro ochlazování vsázky se používá argon nebo dusík.

K prohlédnutí katalogu SIAD k tepelnému zpracování kovů v ochranných atmosférách klikněte zde.

 

Navigation Menu