Drobečková navigace

Metal Production header

Metalurgie

Metalurgie

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Metal Production

Hutnictví má v České republice dvousetletou tradici a je stále jedním z klíčových odvětví zpracovatelského průmyslu, neboť ocel se používá téměř ve všech oborech hospodářství. Výrobní portfolio zahrnuje širokou paletu výrobků od kolejnic, drátů a nejrůznějších typů tyčové oceli (tzv. dlouhé výrobky) až po plechy a pásy různých rozměrů a velikostí včetně svodidel či tlustých plechů pro větrné elektrárny a lodě (tzv. ploché výrobky). 

SIAD dodává široký sortiment technických plynů a odpovídajících technologií pro výrobu oceli, hliníku a jeho slitin, mědi a dalších základních kovů: argon, vodík, dusík a kyslík pro zvyšování produktivity a kvality za současného sniživání výrobních nákladů. 

SIAD patří mezi největší výrobce speciálních hořákových systémů sloužících k intenzifikaci tavících procesů nebo udržování teploty taveniny v předpecích či licích pánvích. Dodávaná zařízení jsou vyráběna v široké řadě výkonů dle konkrétních požadavků zákazníka a umožňují kompletní automatizaci procesu intenzifikace.