Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gas

Dusík
Dusík je využíván pro injektáž do ropných vrtů, jakož i do ložisek zemního plynu (technologie EOR). 

Plynové směsi pro petrochemický průmysl
SIAD nabízí široký sortiment čistých a vysoce čistých plynů, jakož i plynných směsí pro chemický a petrochemický průmysl, které se využívají v analytických laboratořích a pro kontrolu výrobních procesů. 

Vodík a kyslík
Tyto plyny jsou včetně odpovídajících technologií rovněž využívány v petrochemickém průmyslu a to k lepšímu využívání výrobních kapacit, k dodržování požadavku na ochranu životního prostředí a rovněž ke snižování výrobních nákladů 

Pro více informací o plynech pro petrochemii prosím: klikněte zde