Kyslíko-palivové hořáky Header

Kyslíko-palivové hořáky

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Kyslíko-plamenové hořáky

V kyslíko-palivových hořácích pro tavení oceli v elektrických obloukových pecích zkracuje použití kyslíku dobu tavení a snižuje spotřebu energie. 

V kyslíko-palivových hořácích v rotačních pecích pro litinu, olovo, měď, mosaz, slitiny drahých kovů, cín atd. zvyšuje kyslík rychlost zpětného zisku kovu, snižuje plynné emise a zkracuje dobu tavení při snížené spotřebě energie.

SIAD je schopen dodat výrobci pecí nebo konečnému uživateli regulační řady kyslíku a palivového plynu (zpravidla zemního plynu), včetně hořáků. K těmto pecím lze instalovat kompletní kyslíkové hospodářství (kryogenní zásobník, odpařovací stanice, rozvody, dálkové sledování dat atp.). Zkapalněný kyslík je po „odpaření“ používán v plynné fázi.