Enrichment of combustion air

Obohacování vzduchu v elektrických pecích

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Enrichment of combustion air

Při výrobě litiny, neželezných kovů a minerální vlny obohacení čistým kyslíkem v tavících pecích a kuplovnách šetří energii a zvyšuje kvalitu a produktivitu; nejsou rovněž zapotřebí žádné zásadní změny v tavírně, takže požadované investice nejsou velké.

Kyslík je používán na tavení hliníkových slitin v rotačních pecích a pro udržování teploty taveniny v ustalovacích pecích. Obohacení procesu tavení čistým kyslíkem šetří energii, zvyšuje kvalitu a produktivitu. Kyslík zlepšuje celkovou účinnost tavení a současně zvyšuje výrobní kapacitu tavící pece. Dalším pozitivním efektem je nižší negativní vliv a dopad na životní prostředí. Rotační pece jsou vybaveny výkonnými hořáky, které pracují se směsí kyslíku a zemního plynu. SIAD je schopen dodat výrobci pecí nebo konečnému uživateli regulační řady kyslíku a zemního plynu, včetně hořáků. K těmto pecím lze instalovat kompletní kyslíkové hospodářství (kryogenní zásobník, odpařovací stanice, rozvody, dálkové sledování dat atp.). Zkapalněný kyslík je po „odpaření“ používán v plynné fázi.

V ustalovacích pecích se provádí dolegování slitiny na požadované chemické složení, následuje proces rafinace, celkové odplynění a konečné ustálení taveniny. Na probublávání taveniny hliníku v ustalovacích pecích se používá dusík. I k ustalovacím pecím lze instalovat kompletní dusíkové hospodářství (kryogenní zásobník, odpařovací stanice, rozvody, dálkové sledování dat atp.).