Protection from oxidation header

Ochrana proti oxidaci roztavených kovů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Protection from oxidation

Argon se kvůli jeho vysoké hustotě ve srovnání se vzduchem používá k vytváření barier nebo povrchových ochranných vrstev pro prevenci kontaktu atmosférického kyslíku s roztavenými kovy; tím se výrazně snižují ztráty oxidací. 

Tato technologie se používá zejména při výrobě slitin ušlechtilých kovů (zlato a stříbro), tavení cínu a zinku, tavení hliníkových slitin s vysokým obsahem hořčíku a tavení speciálních ocelových slitin, kdy je třeba zabránit oxidaci prvků slitiny (Cr, Mo a Ti).