Odplyňování při tavení hliníku header

Odplyňování při tavení hliníku

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Odplyňování při tavení hliníku

Je-li hliník v tekutém stavu, ochotně absorbuje plynný vodík (H2), který pak během tuhnutí vytváří malé póry ve svém objemu. Tyto nedokonalosti jsou zjevně nežádoucí ze strany uživatelů, kteří vyžadují, aby s roztaveným kovem byla provedena operace odstranění vodíku. To se u hlůiníkových slitin provádí v ustalovacích pecích, kde současně provádí dolegování slitiny na požadované chemické složení a proces rafinace a konečné ustálení taveniny. Na probublávání taveniny hliníku v ustalovacích pecích se používá dusík. I k ustalovacím pecím lze instalovat kompletní dusíkové hospodářství (kryogenní zásobník, odpařovací stanice, rozvody, dálkové sledování dat atp.). 

K odplynění lze použít argon jako luxusnější řešení, jehož rozpustnost v roztaveném kovu je malá. Působí tak efekt stripování (vytěsňování inertním plynem) a uzavření vodíku přítomného v kapalině.