Oxidation and refining header

Oxidace a rafinace železných a neželezných kovů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxidation and refining

Při oxidaci a rafinaci železných a neželezných kovů se používá čistý kyslík k odstranění antimonu z roztaveného olova, k částečné oxidaci titanu v procesu kyseliny sírové, k oxidaci chrómu při výrobě kyseliny chromové a jejích solí a k oxidaci dvojmocného železa na trojmocné ve vodných roztocích.