Míchání a chemická homogenizace roztavených kovů header

Míchání a chemická homogenizace roztavených kovů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Míchání a chemická homogenizace roztavených kovů

Argon se díky svému zvláštnímu inertnímu chování vůči kovům používá v míchacích procesech, chemické homogenizaci a separaci lehkých materiálů (jako je struska) z roztavených kovů. 

Používá se po zavedení skrz porézní cihly nebo sondy v obloukových pecích při tavení oceli a v licích pánvích na roztavenou litinu, ocel a neželezné kovy pro urychlení rozpouštění a homogenizace složek slitiny přidávaných do samotné licí pánve.