Additive Manufacturing

Aditivní výroba (3D tisk)

Aditivní výroba (3D tisk)

Additive Manufacturing

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Navigation Menu

Additive-manufacturing_corpo-pagina

3D tisk, neboli též aditivní výroba je novou aplikací, kde se uplatňují technické plyny. Výrobek vzniká tavením práškového materiálu, který je po tenkých vrstvách spékán v ploše řezů digitálního modelu vysoce výkonným laserem. Výroba trojrozměrných objektů z digitálních dat se uplatňuje všude tam, kde nelze použít konvenční metody jako je třískové obrábění či odlévání.

Společnost SIAD se přímo podílí na výrobních procesech aditiv prostřednictvím dodávek inertních plynů o vysoké čistotě a je schopna svým zákazníkům nabídnout:

- PODPORA pro zavedení technologií
- PORADENSTVÍ o procesu a produktu
- INOVACE díky studii použitých plynů

Použití plynů, jako je argon a dusík, je velmi důležité, aby se zabránilo oxidaci použitého prachu. Použití plynu je nezbytné jak pro neutralizaci tiskové komory v systémech s práškovým ložem, tak pro přepravu prachu a pro ochranu laserového paprsku v procesech přímého nanášení.

SIAD je aktivní při hledání nových směsí, které mohou zlepšit kvalitu vyráběných součástí. Spolupráce se společnostmi, které používají tuto technologii, a přítomnost v různých FabLabech umožňuje SIAD poskytovat know-how pro nepřetržitý vývoj a kontrolu procesu.

Následné tepelné zpracování

Komponenty vyrobené výrobou aditiv jsou tepelně zpracovány, aby se snížilo zbytkové napětí a zlepšily mechanické schopnosti. Pro snížení vnitřních defektů, včetně poréznosti, mohou být některé materiály podrobeny procesu HIP (hipování).

Kliknutím zjistíte více o tepelném zpracování.