Healthcare header

Zdravotnictví

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Healthcare

V současném zdravotnictví nezbytnost kvality a důležitosti nezačíná pouze u pacientova lůžka. Každá zdravotnická instituce a každý dodavatel podporující její práci musí přispívat k celkovému systémovému zlepšení, vůdčí roli v technologiích a celkové produktivitě. Díky svým zkušenostem a odbornostem v oblasti zdravotnictví je SIAD spolehlivým partnerem v poskytování globálních léčebných řešení: plyny, systémy, zařízení, technologie a služby, které splňují nejvyšší kvalitativní standardy.

Základními plyny pro oblast medicíny jsou především medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kapalný dusík, kapalné helium, oxid uhličitý (CO2) a pro speciální oblasti medicíny i další plyny a směsi, jako např. xenon pro inhalační anestezii, hexafluorid síry (SF6) pro oční chirurgii, směsi pro analýzu plynů v krvi a pro kontrolu funkčnosti plic, sterilizační směsi SIADTOX na bázi oxidu uhličitého (CO2) a ethylenoxidu (C2H4O) s podílem 10, 15 a 90% atd.

 

Firmy skupiny SIAD MEDIGAS ITALIA a MAGALDI LIFE, dodávají domácí kyslíkové a dýchací systémy spolu se širokou škálou produktů a avantgardních technologií.

SIAD Healthcare je jedním z největších, autorizovaných dodavatelů zařízení, přístrojů a příslušenství pro státní i soukromé zdravotnictví.