Healthcare header

Zdravotnictví

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Healthcare

V současném zdravotnictví nezbytnost kvality a důležitosti nezačíná pouze u pacientova lůžka. Každá zdravotnická instituce a každý dodavatel podporující její práci musí přispívat k celkovému systémovému zlepšení, vůdčí roli v technologiích a celkové produktivitě. Díky svým zkušenostem a odbornostem v oblasti zdravotnictví je SIAD spolehlivým partnerem v poskytování globálních léčebných řešení: plyny, systémy, zařízení, technologie a služby, které splňují nejvyšší kvalitativní standardy.

Základními plyny pro oblast medicíny jsou především medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, medicinální oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kapalný dusík, kapalné helium, medicinální oxid uhličitý (CO2), medicinální vzduch a pro speciální oblasti medicíny i další plyny a směsi, jako např. xenon pro inhalační anestezii, hexafluorid síry (SF6) pro oční chirurgii, speciální laboratorní plyny a směsisměsi pro funkčnost plic INOmax, sterilizační směsi SIADTOX na bázi oxidu uhličitého (CO2) a ethylenoxidu (C2H4O) s podílem 10, 15 a 90% atd.

Firmy skupiny SIAD MEDIGAS ITALIA a MAGALDI LIFE, dodávají domácí kyslíkové a dýchací systémy (homecare) spolu se širokou škálou produktů a avantgardních technologií. SIAD Healthcare je jedním z největších, autorizovaných dodavatelů zařízení, přístrojů a příslušenství pro státní i soukromé zdravotnictví. Veškerá tato zdravotnická technika (přístroje, zařízení) a služby jsou k dispozici prostřednictvím SIAD Czech. Kontakty na útvar prodeje zdravotnické techniky a domácí péče naleznete zde.

SIAD Czech v oblasti medicinálních plynů a s tím spojených služeb se specializuje na navrhování a instalaci rozvodů medicinálních plynů, provozních i záložních zdrojů a také poskytuje kompletní sadu příslušenství pro použití plynů s maximální bezpečností a spolehlivostí. Dalším oborem činnosti je kryobiologie s nabídkou zařízení pro činnost kryobank včetně spotřebních materiálů.

 

 

Prohlédněte si naše katalogy z oblasti užití medicinálních plynů a instalace zařízení pro zdravotnictví

Zdravotnictví (produkty a služby pro zdravotnictví)

Zdroje medicinálních plynů (dodávka a instalace)

Projekty, dodávky a instalace pro zdravotnictví (rozvody plynů, koncové prvky)