Oxid dusičitý header

Oxid dusičitý

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (rajský plyn), NO2, je červeno-hnědý, vysoce toxický, jedovatý, oxidující plyn s dráždivým zápachem.

Aplikace
Čistý oxid dusičitý se používá:

  • jako složka kalibračních plynných směsí pro systémy monitorování životního prostředí a směsí pro průmyslovou hygienu;
  • v polovodičových aplikačních procesech;

Kompatibilita materiálů 
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel. 
Plasty: PTFE.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 46,01
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,59
Zápach: mírně dráždivý
CAS registrační číslo: 10102-44-0